sponsorer och samarbetspartners 2017

En förutsättning för att vi ska kunna bedriva Veteranmarschen är våra deltagare, frivilliga krafter men framförallt våra samarbetspartners, sponsorer och det stöd vi får av Försvarsmakten. Utan er ingen marsch. Tack för ert stöd!

Är du intresserad att stötta/sponsra marschen? Hör av dig!