1 augusti Gällivare

Uppsamling och Start: Korsning E 45/Kirunagatan, Gällivare kl. 09:45

Marschväg Gällivare 22 km: Följ Kirunagatan fram till Mellanvägen 4 km, ta vänster följ Mellanvägen 5 km. höger på Malmbergsleden 1,5 km. vänster på Vintergatan 4,4 km, fortsätt in på Cellulosavägen. Vänster in på Oljevägen, fortsätt på Norska vägen. Höger in på Centralplan. Höger på Industrigatan. Höger in på Prästgatan/Kaitumvägen. Höger på  Andra Sidanvägen. Vänster in på Fjällnäsgränd fram till G7C-väg, ta vänster in på den och sedan vänster igen fram till gångtunnel under E 45. På andra sidan följ vägen mot Dundret 3,7 km.
>> Google karta etapp 1 <<

Lunch: kl.14:30 Restaurang Glada Kocken på Dundret

Marschväg Gällivare 5 km: kl.15:30 Vägen ner tillbaka under E 45, fortsätt tillbaka till Kaitumvägen . Höger in på Lappskolegatan fram till uppsamlingsplatsen.
>> Google karta etapp 2 <<

Uppsamlingsplats: Korsningen Lappskolegatan/Länsmansgatan kl. 16:30
Inmarsch: Kyrkstugugatan, vänster på Kvarngatan, korsa Lasarettsgatan, in på Storgatan till scenen på torget.
>> Google karta etapp 3 <<

Mål: kl.16:45 vid scenen på torget i Gällivare