29 juli Boden - Luleå

OBS! Mellan etapperna är det fordonstransport!

Uppsamlingsplats för marsch: Veteranstenen kl.07:30, utanför grind I 19 cirka
Marschväg i Boden 15 km: kl. 08:00, Ta Hedenbrovägen gå över bron. Korsa Hedsvedjeleden in på Slaktarns Backe, efter 2 km runda Archerhallen, ta vänster, korsa Avans Byväg fortsätt rakt fram över hängbron.
>> Google karta etapp 1 <<

Efter hängbron ta Lavettvägen, fortsätt in på Kanslihusvägen, korsa Dammvägen och gå in på GC-väg, följ den fram till Åbergsleden. Ta vänster, fortsätt in på Hermelinsgatan. I rondell ta vänster in på Kyrkgatan fram till torget. Gå höger på Kungsgatan fram till Kvarnängen, ta GC-väg vid vattnet gå vänster ut. Följ GC-vägen fram till Gammelbyvägen gå höger. Ta höger in på Sundbrovägen. Höger på Grepvägen in på Karetvägen fram till Stationsgatan. När det kommer separat GC-väg på höger sida ta den fram till Rörviksgatan. Gå höger ner till vattnet där uppsamlingsplatsen för inmarschen är.
>> Google karta etapp 2 <<

Uppsamlingsplats till ceremoni 700 m: kl.11:20. Korsning Rörviksgatan/Östra Strandvägen. Följ GC-väg fram till restaurang M/S Bränna snedda vänster ut till Östra Strandvägen, höger på Kungsgatan och sedan höger in på Strandplan cirka 50 m fram till grusplan på höger sida i Kvarnängen.
>> Google karta etapp 3 <<

Mål: kl.11:30 Kvarnängen

Lunch: kl.12:00 på Norrigården

Fordonstransport mot Luleå: kl.14:30

Uppsamlingsplats för marsch: Vid kyrkan i Gammelstads Kyrkstad. kl.15:00.

Marschväg i Luleå 12 km: kl.15:30. Gå Lulevägen, korsa väg 97, ta vänster i rondell in på Storsandsvägen, ta vänster in på Storhedsvägen. Från Biltema gå på GC-väg höger sida, denna GC-väg ska följas, fram till Boggievägen som vi tar vänster in på. Fram till Bromsargatan där vi tar höger sedan vänster upp till Mjölkuddsvägen hela vägen in till Luleå. När vi kommer fram till Bodenvägen tar vi höger över bron in mot centrum.
>> Goggle karta etapp 4 <<

Uppsamlingsplats för inmarsch till ceremoni: Efter bron vid bussficka på höger sida kl. 17:50. Fortsätt på Bodenvägen in på Smedjegatan efter backen ta höger in på Storgatan fram till scenen i Stadsparken.
>> Goggle karta etapp 5 <<

Mål: Stadsparken framför Stadshuset. kl.18:10 

Häng på du också!
Alla är varmt välkomna att gå med oss, hela eller bara delar av en etapp. Du väljer själv hur långt du kan, vill eller orkar gå.

Veteranmarschen 2018 kommer innebära cirka 30 mils vandring men med ett annorlunda koncept. Med de stora avstånden som är mellan städerna i norr kommer vi att behöva ”bussa” marschdeltagarna till utvalda städer där de sedan kommer att genomföra marschetapper.

Följebil (här finns det plats för bagage och väskor och att ev. åka med när orken tryter) samt sjukvårdare finns med hela tiden.

Veteranmarschen är ingen tävling utan alla kan delta på sina villkor! Hur går du?


Kontakta oss om du har några frågor!