4 augusti Pajala

OBS! Mellan etapperna är det fordonstransport!

Fordonstransport mot Pajala: kl.07:30

Uppsamlingsplats för marsch: Vägskäl väg 395/394

Marschväg 15 km: väg 395
>> Google karta etapp 1 <<

Lunch: kl.12:30 Pajala flygplats

Marschväg 15 km: kl. 13:00 väg 395 i 8 km höger på väg 99 i 4 km sedan vänster in på Kirunavägen till centrum.
>> Google karta etapp 2 <<

Uppsamlingsplats för inmarsch till ceremoni 1 km: kl.16:15, Parkering efter Kirunavägen 45
>> Google karta etapp 3 <<

Mål: kl.16:30 på Soltorget