28 juni Klintehamn – Sproge kyrka - 30 km

Samling och start: kl 07 30 Torget i Klintehamn utanför Coop.

Starttid: kl 08.00

Marschväg Följ smågator ut ur Klintehamn, bla Donnersgatan vänster in på Södra kustvägen. Gå en liten bit på 140, ta höger och följ villagatan söder ut och ut på 140an igen. Följ vägen drygt 4 km, sväng höger in på en mindre väg som går bakom Fröjel kyrka. Kommer upp på stora vägen en bit efter kyrkan.
Fortsätt på stora vägen ca 4 km, sväng vänster mot Sandhamn.
Grusväg ner mot havet. Underbar vägsträckning med Lilla och Stora Karlsö utanför. Små fiskelägen längs vägen. Sedan en lång sträcka på grusvägar, skog/åker blandat. Vägarna följer ägorna. 

Kommer så småningom upp på stora vägen igen, sväng höger (söderut).

Lunch: Kronvalld fiskeläge

Mål (se karta nedan): Sproge kyrka
 

Mål Sproge kyrka

Häng på du också!
Alla är varmt välkomna att gå med oss, hela eller bara delar av en etapp. Du väljer själv hur långt du kan, vill eller orkar gå.

Veteranmarschen 2019 kommer innebära cirka 30 mils vandring. Följebil (här finns det plats för bagage och väskor och att ev. åka med när orken tryter) samt sjukvårdare finns med hela tiden.

Veteranmarschen är ingen tävling utan alla kan delta på sina villkor! Hur går du?


Kontakta oss om du har några frågor!