30 juni Fidenäs - Hoburgen - 35 km

Samling och start: kl 07 45 vid parkering längs väg 149 ca 1 km söder om Findenäs, Storsudrets fågelmarker vid Burgsviken

Starttid: kl 08.00

Marschväg - Samling vid parkering längs väg 149 ca 1 km söder om Findenäs, Storsudrets fågelmarker vid Burgsviken. Följ den lilla grusvägen, korsa asfaltsvägen och gå mot Fide kyrka. Sväng höger vid Fide kyrka. Fin väg med stenmurar på båda sidor av vägen. Sväng vänster mot Faludden 6, vägen övergår i grusväg. Gå rakt fram i korsning (EJ Faludden 4). T-korsning, sväng höger (skylt max 8 ton bla) Ny T-korsning, sväng vänster söderut asfalt.

Följ samma väg. Sväng vänster, gå ca 100 m, sväng sedan höger mot Mickels 1. Sväng sedan höger på väg 142, efter ca 300 m, sväng vänster efter Valmingbo kyrka mot Kvarne 2. Vägen svänger nästan 90 grader vänster. Fortsätt längs vägen, liten asfaltväg. Ej lämpligt för släp. Håll höger i korsning.
Avslut på parkeringen vid Hoburgen.

Lunch: Vändburgsgubben

Mål (se karta nedan): parkeringen vid Hoburgen
 

Mål Klintehamn

Häng på du också!
Alla är varmt välkomna att gå med oss, hela eller bara delar av en etapp. Du väljer själv hur långt du kan, vill eller orkar gå.

Veteranmarschen 2019 kommer innebära cirka 30 mils vandring. Följebil (här finns det plats för bagage och väskor och att ev. åka med när orken tryter) samt sjukvårdare finns med hela tiden.

Veteranmarschen är ingen tävling utan alla kan delta på sina villkor! Hur går du?


Kontakta oss om du har några frågor!