4 Juli Gammelgarn – Kräklingebo - 37 km

Samling och start: kl 07 45 vid Gammelgarns kyrka.

Starttid: kl 08.00

Marschväg - Start vid Gammelgarns kyrka, gå lilla vägen längs med kyrkan. Sväng till vänster i T-korsning. Smal grusväg, följ klinten till höger om gården. 90 graders sväng åt höger, sväng höger på stora vägen och sedan direkt till vänster mot Grynge. Återvägen från udden, ingen körväg för bilar. Utmärkt att gå. Följebilar behövs ej.

Åter på stora vägen, följ den. Sväng höger mot Sysne, asfaltväg.
Efter nästan 90 gradig vänsterkurva, sväng höger in på pyttegrusväg – inga fordon på denna väg. Vacker gångväg. Bilar möter upp i Herrvik.

Gångarna fortsätter på egen hand över Grogarn och Grogarnshuvud, ca 6 km. Bilar möter upp i Katthammarsvik. Sväng höger mot Vike, liten asfaltväg som övergår i grusväg (ingen släpvagn). Fortsätt en bra bit, sväng höger när ett litet rött hus på vänster sida passeras. Fortsätt förbi ett gult hus till vänster. Grusväg genom skog, ganska lång väg. Sväng höger mot Histilles.
Sväng vänster på asfaltväg, sedan rakt över stora vägen och åt höger. Avsluta vid kyrkan i Kräklingebo.

Lunch: Hamnen i Herrvik

Mål (se karta nedan): kyrkan i Kräklingebo
 

Mål Kräklingebo

Häng på du också!
Alla är varmt välkomna att gå med oss, hela eller bara delar av en etapp. Du väljer själv hur långt du kan, vill eller orkar gå.

Veteranmarschen 2019 kommer innebära cirka 30 mils vandring. Följebil (här finns det plats för bagage och väskor och att ev. åka med när orken tryter) samt sjukvårdare finns med hela tiden.

Veteranmarschen är ingen tävling utan alla kan delta på sina villkor! Hur går du?


Kontakta oss om du har några frågor!